تقویم دیواری چهار برگ کوچک O505

3,100 تومان

 

تقویم دیواری

نوع تقویم: چهار برگ کوچک
ابعاد تقویم: 24*34سانتیمتر
فضای تبلیغات: 10*24