برای ارتباط با چاپخانه آنلاین جوپنزا و آژانس تبلیغاتی جوپنزا می توانید از روشهای زیر اقدام نمایید .

آدرس : تهران – خیابان سپهبد قرنی – خیابان خسرو – شماره ۴۲ – واحد ۹

تلفن مرکزی  : ۸۸۹۱۲۱۹۲

سفارشات سررسید : ۲۲۹۲۵۶۴۸ – ۲۲۹۲۵۷۴۸

بعضی از همکاران ما جوپنزائی ها تا ساعت ۱۰ شب در دفتر مرکزی آماده دریافت سفارش سررسید و خدمات شما هستند

ولی همگی تا ساعت ۱۷.۳۰ به عشق شما در حال تلاش هستیم .