تقویم دیواری تک برگ O722

1,900 تومان

 

تقویم دیواری

نوع تقویم: تک برگ
ابعاد تقویم: 23*48 سانتیمتر
فضای تبلیغات: 9*22