تقویم دیواری چهار برگ بزرگ O754

6,600 تومان

 

تقویم دیواری

نوع تقویم: چهار برگ بزرگ
ابعاد تقویم: 34*48سانتیمتر
فضای تبلیغات: 13*34