ست مدیریتی کد|CS1012

 

ست مدیریتی 5 تکه شامل:
سررسید وزیری
کیف دستی
جا کارتی
خودکار
جا سوئیچی

  • قابلیت حک لیزر و یا داغی بر روی جلد
  • قابلیت اضافه کردن اطلاعات شرکت بصورت صفحات رنگی در ابتدا و اواسط و انتهای سررسید
  • قابلیت حک آرم در صفحات داخلی سررسید
  • قابلیت چاپ آستر بدرقه اختصاصی